9.1.8 ICMP Timestamp Reply を送信するか否かの設定

[書式]


[設定値及び初期値]


[説明]

ICMP Timestamp を受信した場合に、ICMP Timestamp Reply を返すか否かを設定する。

[適用モデル]

vRX Amazon EC2 版, vRX VMware ESXi 版