RTシリーズのPPPoEに関するFAQ


同時接続数は幾つですか


最終変更日 2018/Nov/06
文書サイズ 4.4KB

同時接続数は幾つですか


モデル 同時接続数 備考
FWX120 5
SRT100 5
RTX5000 40
RTX3500 40
RTX3000 16
RTX2000 32〜64
RTX1500 12
RTX1210 40
RTX1200 20
RTX1100 12
RTX830 5
RTX810 5
RT107e 4
RT300i 4〜20 Rev.6.02.19以前は最大2まで
RTV700 4
NVR500 5
NVR510 5
NVR700W 5
RT58i 5

[ FAQ for RT-Series ]
[ FAQ for PPPoE ]