RTシリーズのPPPoEに関するFAQ


PPPoEの同時接続数はいくつですか


最終変更日 2024/Apr/16
文書サイズ 4.9KB

PPPoEの同時接続数はいくつですか


モデル PPPoEの同時接続数 備考
vRX VMware ESXi 版 40
RTX5000 40
RTX3510 40
RTX3500 40
RTX3000 16
RTX2000 32〜64
RTX1500 12
RTX1300 40
RTX1220 40
RTX1210 40
RTX1200 20
RTX1100 12
RTX830 5
RTX810 5
RT107e 4
RT300i 4〜20 Rev.6.02.19以前は最大2まで
RTV700 4
NVR700W 5
NVR510 5
NVR500 5
RT58i 5
FWX120 5
SRT100 5
UTX200 3
UTX100 3

[ FAQ for RT-Series ]
[ FAQ for PPPoE ]